Gang van zaken rondom een hernia operatie

# Hernia# operatie

In samenspraak met je specialist is er besloten om tot een herniaoperatie over te gaan of je bent je aan het oriënteren op een herniaoperatie. Nu ontstaan er vast een hoop vragen. Hoe gaat zo’n operatie in zijn werk? Hoe lang word ik opgenomen? Wat voor resultaat en hoe snel mag ik  dit verwachten? Wanneer kan ik weer aan het werk? In deze blog lees je alles over een herniaoperatie, ook wel interlaminaire decompressie of discotomie genoemd.

Gezondheidsscreening (POS)

In de blog “help een hernia, wat nu” heb je alles kunnen lezen over wat een hernia precies is en hoe deze vanzelf over kan gaan bij 88% van de patiënten. Het is goed mogelijk dat je tot de 12% van de mensen behoort waarbij de hernia niet vanzelf over gaat. En dus heb je samen met de chirurg besloten om operatief in te grijpen. Als eerste zal de chirurg de risico’s en veel voorkomende complicaties met je bespreken en onderteken je een “informed consent”. Dit betekent eigenlijk dat je ondertekent voor het feit dat je goed bent voorgelicht en instemt met de voorgestelde behandeling, in dit geval dus een herniaoperatie. Voordat tot een operatie kan worden overgegaan is er eerst een screening van de gezondheid nodig. Wij noemen dat POS, wat staat voor een pre operatieve screening. Tijdens deze screening word een inschatting gemaakt van de gezondheid van de patiënt en de eventuele risico’s van algehele anesthesie (narcose). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan patiënten die een beroerte, hartaanval of longproblemen in de voorgeschiedenis hebben. Zo nodig zal de medewerker van de POS aanvullend onderzoek aanvragen in de vorm van bijvoorbeeld bloedonderzoek of een ECG.

Opname en “holding”

Nadat er “groen licht” is gegeven door de anesthesioloog na de screening kan de ok planning de operatie gaan inplannen. Doorgaans zal dit <6 weken zijn. Voor een herniaoperatie wordt je twee dagen opgenomen. Op dag 1 wordt je ontvangen door de verpleegkundige op de afdeling, ze zal je naar je patiëntenkamer brengen. Alwaar je uitleg krijgt over de opname en waar je moet wachten totdat je naar de holding gebracht mag worden. De holding is een ruimte op het operatiekamercomplex waar patiënten liggen te wachten totdat ze naar de operatiekamer mogen. Hier liggen ook patiënten die al geopereerd zijn en aan het wakker worden zijn. Als de operatiekamer en het operatieteam gereed is zal je in het ziekenhuisbed naar de operatiekamer worden gereden. Op de operatiekamer staat een heel team klaar (chirurg, twee operatieassistenten, anesthesioloog en anesthesiemedewerker), gezamenlijk zullen zij een “time out procedure” uitvoeren. Dit betekent dat kort wordt besproken of de juiste patiënt, met de juiste ingreep en de juiste materialen aanwezig zijn. Indien dit allemaal klopt, zal de anesthesioloog ervoor zorgen dat je onder algehele anesthesie (narcose) wordt gebracht.

De operatie

Nadat je helemaal slaapt zal je door het gehele team vanaf het ziekenhuisbed naar de operatietafel worden getild en op je buik worden gedraaid. Als eerste zal de chirurg met behulp van de röntgenapparatuur het juiste operatieniveau bepalen en aftekenen. Vervolgens zal het operatiegebied worden gedesinfecteerd en worden afgedekt met steriele doeken. De operatie bij een hernia is grofweg het openen van het operatiegebied. Vervolgens het opzoeken van de hernia en de beknelde zenuw. De hernia wordt verwijderd en de zenuw wordt bevrijd van de beknelling. Indien de chirurg tevreden is, wordt er gecontroleerd of er geen bloedingen zijn. Soms wordt er een drain geplaatst, dit is een klein slangetje die in de wond wordt achtergelaten om eventueel overtollig bloed af te voeren. Als laatste wordt de wond weer gesloten. Daarna wordt je door de anesthesioloog weer wakker gemaakt en wordt je naar de uitslaapkamer gebracht (wat in ons ziekenhuis ook de holding is). Hier moet je blijven totdat je goed wakker bent en de pijn goed onder controle is.

Weer terug naar de afdeling

Wanneer dat het geval is zal de verpleegkundige van de uitslaapkamer je terug naar de afdeling brengen. Daar mag je nog verder wakker worden en indien je goed wakker bent zal de fysiotherapeut je begeleiden in de eerste stappen lopen. Die middag of de volgende dag komt de chirurg nog bij je langs om te vertellen hoe de operatie is verlopen. Op dag 2 gaan doorgaans alle patiënten weer naar huis. In een uitzonderlijk geval zal je nog een dag extra moeten blijven, dit is bijvoorbeeld nodig indien er complicaties optreden.

Weer thuis

Eenmaal thuis aangekomen zal je het de eerste 6 weken rustig aan moeten doen. Je krijgt een protocol mee  van de fysiotherapeut waarop onder anderen staat beschreven, hoe en hoe vaak je mag mobiliseren. De eerste 2 weken hebben de meeste mensen nog pijnstilling nodig vanwege de wondpijn. Bij sommige mensen is er nog aanvullende pijnstilling nodig om de resterende beenpijn te bestrijden. In heel enkele gevallen komt het namelijk voor dat, alhoewel de zenuw mooi vrij ligt, er nog wel zenuwpijn is. Dit komt omdat de zenuw nog moet genezen en dit heeft tijd nodig, doorgaans duurt dit enkele weken tot maanden. Gelukkig is het zo dat de grootste groep patiënten na de operatie meteen minder tot geen zenuwpijn meer heeft.

Weer aan het werk

De meeste patiënten  kunnen na circa 6 weken hun werkzaamheden langzaam weer oppakken. E.e.a. is afhankelijk van de algehele conditie, leeftijd, ernst van de klachten voor de operatie, ernst van de klachten na de operatie, etc. Langzaam zal je merken dat het beter gaat en je minder last hebt van de operatie.

Ik hoop je hiermee wat inzicht te hebben gegeven over de gang van zaken rondom een hernia operatie. Zodat je met een geruster gevoel het traject in kan gaan. Succes!